ഹിന്ദുത്വവും ഭാരതസംസ്കാരവും

60 48

ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വൈവിദ്ധ്യങ്ങളെ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ സമഗ്രാധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിൽ അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ സാംസ്കാരിക ഇടപെടൽ…

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ. ധര്‍മരാജ് അടാട്ട്

ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വൈവിദ്ധ്യങ്ങളെ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ സമഗ്രാധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിൽ അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ സാംസ്കാരിക ഇടപെടൽ. ചരിത്രവസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർഗ്ഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളുടെ നുണപ്രചാരണങ്ങളെ തുറന്നു കാട്ടുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹിന്ദുത്വവും ഭാരതസംസ്കാരവും”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!