ഇക്കോടൂറിസം യാത്രകള്‍

200 160
Manorama Books

കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത നാൽപ്പതിലതിധികം ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രൾ.

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ. ടി. ആര്‍ ജയകുമാരി, ആര്‍ വിനോദ് കുമാര്‍

കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത നാൽപ്പതിലതിധികം ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രൾ. ഒട്ടേറെ കൗതുകങ്ങളും പുതിയ അറിവുകളും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളുൂം നിറഞ്ഞ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ.. ജില്ലതിരിച്ച് വിവരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപൂർവങ്ങളായ നിരവധി കളർ ഫോട്ടോകൾ. ഓരോ യാത്രയും എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം, ഏതു സമയത്താണ് സന്ദർശനത്തിന് അനുയോജ്യം, എന്തെല്ലാം കാണാം, ഏവിടെ താമസിക്കാം, ഭക്ഷണം എവിടെ ലഭിക്കും, പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോൺ നമ്പരുകൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇക്കോടൂറിസം യാത്രകള്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Manorama Books
  • Vendor: Manorama Books
  • Address:
  • No ratings found yet!