ഇളംതണ്ടുകള്‍ നമ്മോട് പറഞ്ഞത്

45 36
Poorna Eram

എല്ലാം മികച്ചതെന്ന അവകാശവാദങ്ങളില്ല. എങ്കിലും വരുംകാലത്തെ കൈക്കുടന്നയില്‍ നിര്‍ത്താന്‍ പോന്നത്ര കരുത്തുള്ള ചിലരെയെങ്കിലും ഈ സമാഹാരത്തില്‍ കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാം. കേള്‍ക്കുക; ഈ ഇളംതണ്ടുകള്‍ നമ്മോട് പറയുന്നത്.

4 in stock

Author: മലയാള മനോരമ
എല്ലാം മികച്ചതെന്ന അവകാശവാദങ്ങളില്ല. എങ്കിലും വരുംകാലത്തെ കൈക്കുടന്നയില്‍ നിര്‍ത്താന്‍ പോന്നത്ര കരുത്തുള്ള ചിലരെയെങ്കിലും ഈ സമാഹാരത്തില്‍ കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാം. കേള്‍ക്കുക; ഈ ഇളംതണ്ടുകള്‍ നമ്മോട് പറയുന്നത്.
Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇളംതണ്ടുകള്‍ നമ്മോട് പറഞ്ഞത്”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!