ഇന്ത്യൻ സിനിമ:100 വർഷം -100 സിനിമകൾ

625 500

ഇന്ത്യന്‍ സിനിമ 100 വര്‍ഷം പിന്നിടുമ്പോള്‍ അത് നമ്മുടെ ദൃഷ്യചരിത്രത്തില്‍ തീര്‍ത്ത അടയാളങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാമാണെന്നു പരിശോധിക്കുകയാണ് പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നിരൂപകനായ മധു ഇറവങ്കര.

9 in stock

Author: മധു ഇറവങ്കര

കഴിഞ്ഞ 100 വർഷങ്ങളിൽനിന്ന് പ്രസക്തമായ 100ചലച്ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന ഈ കൃതി ചലച്ചിത്രപ്രേമികൾക്കും പഠിതാക്കൾക്കും പ്രശ്നോത്തരികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും ഒരു ഉത്തമ റഫറൻസ്  ഗ്രന്ഥമായിരിക്കും. 

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇന്ത്യൻ സിനിമ:100 വർഷം -100 സിനിമകൾ”

Vendor Information