ഇന്ത്യയും ചിന്തയും

150 120

സംസ്‌കാരചിന്തകള്‍ , വിശ്വചിന്തകള്‍ , വര്‍ത്തമാനചിന്തകള്‍ എന്നീ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലായി ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിലേക്ക് സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട് നടത്തുന്ന ദാര്‍ശനികസഞ്ചാരം.

7 in stock

Author: സുകുമാർ അഴീക്കോട്‌

ദീര്‍ഘകാല പ്രസക്തിയുള്ള വിചാരവിജ്ഞാനങ്ങളുടെയും ദര്‍ശനസമീപനങ്ങളുടെയും ഒരു നവചക്രവാളം വായനക്കാര്‍ ഇതില്‍ കാണാതിരിക്കില്ല.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇന്ത്യയും ചിന്തയും”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!