ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ

230 184

വെട്ടേറ്റ സ്‌നേഹത്തിന്റെ തളം കെട്ടിയ ഹൃദയ രക്തത്തില്‍നിന്നുകൊണ്ട് മഹാഭാരതത്തിന് കര്‍ണ്ണന്റെയും ദ്രൗപദിയുടെയും വീക്ഷണകോണിലൂടെ പുതുഭാഷ്യം രചിക്കുന്ന പ്രൗഢമായ നോവല്‍.

8 in stock

Author: പി.കെ.ബാലകൃഷ്ണന്‍

വെട്ടേറ്റ സ്‌നേഹത്തിന്റെ തളം കെട്ടിയ ഹൃദയ രക്തത്തില്‍നിന്നുകൊണ്ട് മഹാഭാരതത്തിന് കര്‍ണ്ണന്റെയും ദ്രൗപദിയുടെയും വീക്ഷണകോണിലൂടെ പുതുഭാഷ്യം രചിക്കുന്ന പ്രൗഢമായ നോവല്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ”

Vendor Information