ഇരുപതുപ്രണയകവിതകളും ഒരു വിഷാദഗീതവും

100 80
Green Books

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പ്രണയകവിതകളാണ് നോബൽ സമ്മാനിതനായ പാബ്ലോ നെരൂദയുടെ ഇരുപത് പ്രണയകവിതകളും ഒരു വിഷാദഗീതവും, കവി തന്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ കവിതാസമാഹാരം.

5 in stock

Author: പാബ്ലോ നെരൂദ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പ്രണയകവിതകളാണ് നോബൽ സമ്മാനിതനായ പാബ്ലോ നെരൂദയുടെ ഇരുപത് പ്രണയകവിതകളും ഒരു വിഷാദഗീതവും, കവി തന്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ കവിതാസമാഹാരം.

Weight 0.5 kg
പരിഭാഷ

സച്ചിദാനന്ദൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇരുപതുപ്രണയകവിതകളും ഒരു വിഷാദഗീതവും”

Vendor Information

  • Store Name: Green Books
  • Vendor: Green Books
  • Address:
  • No ratings found yet!