ഇതിഹാസ പര്യടനം

130 98
Yes Press Books

രാജഗോപാൽ ഷേണായ് വളരെ പഠിച് തന്നെയാണ് ഈ പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് തീർച്ചയാണ്.ഈ ആധുനികയുഗത്തിലും മഹാഭാരതം പഠിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമത്തെയും ക്ഷമയെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

പത്മശ്രീ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരീ

9 in stock

Author: രാജഗോപാൽ ഷേണായ്

രാജഗോപാൽ ഷേണായ് വളരെ പഠിച് തന്നെയാണ് ഈ പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് തീർച്ചയാണ്.ഈ ആധുനികയുഗത്തിലും മഹാഭാരതം പഠിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമത്തെയും ക്ഷമയെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇതിഹാസ പര്യടനം”

Vendor Information

  • Store Name: Yes Press Books
  • Vendor: Yes Press Books
  • Address:
  • No ratings found yet!