ഇതു ലക്ഷ്മിയുടെ കഥ

25 20

പെണ്‍മയുടെ വ്യത്യസ്ത വിതാനങ്ങളിലൂടെയുള്ള അത്ഭുതസഞ്ചാരം പ്രാപ്യമാക്കുന്ന ആഖ്യാനസവിശേഷത. സ്‌െ്രെതണതയുടെ അടയാളവാക്യങ്ങള്‍ നിറയുന്ന, ആത്മകഥാംശമുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന നോവല്‍.

Out stock

Out of stock

Author: ധനലക്ഷ്മി കൃഷ്ണന്‍

പെണ്‍മയുടെ വ്യത്യസ്ത വിതാനങ്ങളിലൂടെയുള്ള അത്ഭുതസഞ്ചാരം പ്രാപ്യമാക്കുന്ന ആഖ്യാനസവിശേഷത. സ്‌െ്രെതണതയുടെ അടയാളവാക്യങ്ങള്‍ നിറയുന്ന, ആത്മകഥാംശമുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന നോവല്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇതു ലക്ഷ്മിയുടെ കഥ”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!