ജെ എന്‍ യു ­വിലെ ചുവര്‍ചി­ത്ര­ങ്ങള്‍

110 88

ധൈഷ­ണി­ക­മായ ജാഗ്ര­തയും ആശ­യ­പ­ര­മായ വൈവി­ധ്യവും നട­പ്പിലും ശീല­ത്തിലും എന്നും പിന്തു­ടര്‍ന്ന ന്യൂഡല്‍ഹി­യിലെ ജെ.­എന്‍.യു. കാ­മ്പ­സില്‍ മല­ബാ­റി­ത്തവുമായി ചെന്നി­റ­ങ്ങിയ ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥി­യുടെ ബൗദ്ധി­ക­പ­രി­ണാ­മ­ങ്ങ­ളുടെ ഓര്‍മ്മ­കള്‍. ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീ­യ­ത്തി­ന്റെയും ചിന്ത­ക­ളു­ടെയും നാനാ­ത­ല­ങ്ങ­ളി­ലൂടെ കട­ന്നു­പോ­കുന്ന ഈ കൃതി അനേകം കാമ്പസ്‌സ്മൃതികളുടെ പ്രാതി­നിധ്യം വഹി­ക്കു­ന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: ഷാജ­ഹാന്‍ മാട­മ്പാട്ട്

ധൈഷ­ണി­ക­മായ ജാഗ്ര­തയും ആശ­യ­പ­ര­മായ വൈവി­ധ്യവും നട­പ്പിലും ശീല­ത്തിലും എന്നും പിന്തു­ടര്‍ന്ന ന്യൂഡല്‍ഹി­യിലെ ജെ.­എന്‍.യു. കാ­മ്പ­സില്‍ മല­ബാ­റി­ത്തവുമായി ചെന്നി­റ­ങ്ങിയ ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥി­യുടെ ബൗദ്ധി­ക­പ­രി­ണാ­മ­ങ്ങ­ളുടെ ഓര്‍മ്മ­കള്‍. ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീ­യ­ത്തി­ന്റെയും ചിന്ത­ക­ളു­ടെയും നാനാ­ത­ല­ങ്ങ­ളി­ലൂടെ കട­ന്നു­പോ­കുന്ന ഈ കൃതി അനേകം കാമ്പസ്‌സ്മൃതികളുടെ പ്രാതി­നിധ്യം വഹി­ക്കു­ന്നു.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

ഷാജ­ഹാന്‍ മാട­മ്പാട്ട്

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജെ എന്‍ യു ­വിലെ ചുവര്‍ചി­ത്ര­ങ്ങള്‍”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 3.33 rating from 3 reviews