ജാതകകഥകൾ

200 160

ലോകപ്രശസ്തമായ 30 ജാതകകഥകളുടെ സമാഹാരം

10 in stock

നല്ലവനായ ഗജവീരൻ
പരുത്തിമരക്കാട്ടിലെ കുഞ്ഞിത്തത്ത
ആരാണ് കുറ്റം ചെയ്തത്?
വഴക്കാളികൾക്കു പറ്റിയ പറ്റ്
ക്ഷമാശീലനായ കാട്ടുപോത്ത്
ഗുരുനാഥന്റെ പരീക്ഷണം
കാട്ടുതീയിൽ ഒരു കാടക്കുഞ്ഞ്
രണ്ടു പന്നിക്കുട്ടികൾ
ആമയും രണ്ട് കാട്ടുവാത്തകളും
ബാന്യൻ എന്ന സുവർണകലമാൻ
അരയന്നങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യം
ശരഭ എന്ന മാനിന്റെ കഥ
ശ്രേഷ്ഠനായ കുതിര
മുയലച്ചനും വനദേവതയും
ഉടൽകൊണ്ടാരു പാലം
സ്വർണച്ചിറകുള്ള വാത്ത്
മുയൽക്കുട്ടിയുടെ ലോകാവസാനം
വെളുവെളുത്ത ആനക്കുട്ടി
മുതലയും കുരങ്ങച്ചനും
ആമയുടെ ബുദ്ധി
സീരിയിലെ കച്ചവടക്കാരൻ
കരുത്തനായ മൂരിക്കുട്ടൻ
മരുപ്പറമ്പിലെ പാത
ഭൂതങ്ങൾ പറ്റിച്ച പണി
കുഞ്ഞാമന എന്ന ആനക്കുട്ടി
ജലദേവതയും രാജകുമാരന്മാരും
അസൂയക്കാരനായ കാള
അമ്മുമ്മയുടെ ആനക്കുട്ടി
കൊക്കിന്റെ കഥ, ഞണ്ടിന്റെയും…
മൂങ്ങയെ എന്തുകൊണ്ട് രാജാവാക്കിയില്ല?

Weight 0.5 kg
പുനരാഖ്യാനം

റോസ് മേരി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജാതകകഥകൾ”

Your email address will not be published.

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!