ജീവിതസമരം

175 140

സാമൂഹ്യനീതിക്കുവേണ്ടി തീവ്രമായ രാഷ്ട്രീയബോധത്തോടെയുള്ള ജീവിതസമരം. ആര്‍ദ്രമായ വൈയക്തികാനുഭവങ്ങളുടെ ആഖ്യാനമടങ്ങിയ ഉജ്ജ്വലമായ ആത്മകഥ.

Out stock

Out of stock

Author: രബീന്ദ്ര നാഥ ടാഗോർ /ആശാലത

സാമൂഹ്യനീതിക്കുവേണ്ടി തീവ്രമായ രാഷ്ട്രീയബോധത്തോടെയുള്ള ജീവിതസമരം. ആര്‍ദ്രമായ വൈയക്തികാനുഭവങ്ങളുടെ ആഖ്യാനമടങ്ങിയ ഉജ്ജ്വലമായ ആത്മകഥ.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

സി.കേശവൻ

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജീവിതസമരം”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 3.33 rating from 3 reviews