ജീവിതയാത്രയ്ക്കിടയിൽ

130 104
Authentic Books

കഴിഞ്ഞ അരദശാബ്ദക്കാലം പിന്നിട്ട വഴികളിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം. അവിടെക്കണ്ട മുത്തുകളും വർണ്ണപ്പൊട്ടുകളും.

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ മാവേലിക്കര അച്യുതൻ

കഴിഞ്ഞ അരദശാബ്ദക്കാലം പിന്നിട്ട വഴികളിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം. അവിടെക്കണ്ട മുത്തുകളും വർണ്ണപ്പൊട്ടുകളും. സംഭവബഹുലമായിരുന്ന ഒരു കാലത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകൾ. എത്തിപ്പെട്ടയിടങ്ങൾ, കണ്ടുമുട്ടിയയുഗപ്രഭാവന്മാർ, ഓർമ്മയിലെ ഒളിമങ്ങാത്ത ചിത്രങ്ങൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജീവിതയാത്രയ്ക്കിടയിൽ”

Vendor Information

  • Store Name: Authentic Books
  • Vendor: Authentic Books
  • Address:
  • No ratings found yet!