കളരിപ്പയറ്റ് വിജ്ഞാനകോശം

600 480
Kairali Books

കളരിവിദ്യയും സംസ്കൃതിയും, ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയിരത്തിലേറെ വാക്കുകളും ചിത്രങ്ങളും വിവരണങ്ങളുമടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ കൃതി.

5 in stock

Author: എസ് ആർ ഡി പ്രസാദ്

കളരിവിദ്യയും സംസ്കൃതിയും, ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയിരത്തിലേറെ വാക്കുകളും ചിത്രങ്ങളും വിവരണങ്ങളുമടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ കൃതി.
200 ല്‍ ഏറെ അടവുകളും അഭ്യാസങ്ങളും, 60 ല്‍ ഏറെ വ്യത്യസ്ത ആയുധങ്ങള്‍,പ്രാക്തന കളരി സങ്കേതങ്ങള്‍, കളരിപ്പയറ്റിനെ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച് മണ്‍മറഞ്ഞ 110 ഗുരുഭൂതന്മാരുടെ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പുകള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കളരിപ്പയറ്റ് വിജ്ഞാനകോശം”

Vendor Information

  • Store Name: Kairali Books
  • Vendor: Kairali Books
  • Address:
  • No ratings found yet!