കളികളിലൂടെ ഗണിതം പഠിക്കാം

45 36

പ്രശ്‌നോത്തരികളും പ്രഹേളികകളും കുരുക്കഴിക്കുക വഴി ഗണിതത്തെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാന്‍ ഉപകരിക്കുന്ന കൃതി.  കുട്ടികളുടെ. ബുദ്ധിവികാസത്തിനും  മാനസികോല്ലാസത്തിനും ഉതകുന്ന നിരവധി കളികള്‍ ഉൾപ്പെടുത്തിയപുസ്തകം. 

Out stock

Out of stock

Author: പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍

പ്രശ്‌നോത്തരികളും പ്രഹേളികകളും കുരുക്കഴിക്കുക വഴി ഗണിതത്തെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാന്‍ ഉപകരിക്കുന്ന കൃതി.  കുട്ടികളുടെ. ബുദ്ധിവികാസത്തിനും  മാനസികോല്ലാസത്തിനും ഉതകുന്ന നിരവധി കളികള്‍ ഉൾപ്പെടുത്തിയപുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കളികളിലൂടെ ഗണിതം പഠിക്കാം”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!