കളിപ്പാഠങ്ങൾ

65 52

സവിശേഷമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യപെട്ട ‘താങ്ങാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ശേഷം സാരംഗിലെ വിജയലക്ഷ്മിയും ഗോപാലകൃഷ്ണനും തയ്യാറാക്കിയ പുതിയ കൃതി.

Out stock

Out of stock

Author: ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ,വിജയലക്ഷ്മി

സവിശേഷമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യപെട്ട ‘താങ്ങാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ശേഷം സാരംഗിലെ വിജയലക്ഷ്മിയും ഗോപാലകൃഷ്ണനും തയ്യാറാക്കിയ പുതിയ കൃതി. കുട്ടികളെ സാമൂഹ്യ ജീവിയും ഉത്തമ പൗരരും ആക്കിത്തീര്‍ക്കുവാന്‍ സഹായിക്കുന്ന പുസ്തകം. കുട്ടികള്‍ക്കും, രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും, അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വഴികാട്ടിയാകുന്ന പുസ്തകം. പുതിയ അറിവുകളും പുത്തന്‍ വായനാനുഭവവും.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ,വിജയലക്ഷ്മി

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കളിപ്പാഠങ്ങൾ”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews