കളിയച്ഛനും മറ്റു പ്രധാന കവിതകളും

80 64

കാവ്യവഴികളിലെ സ്വപ്‌നാടകനായിരുന്ന പി കുഞ്ഞിരാമന്‍ നായരുടെ കളിയച്ഛനും മറ്റ് പ്രധാന കവിതകളും

Out stock

Out of stock

Author: പി.കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ

കാവ്യസമൃദ്ധി, വിഷയവൈവിദ്ധ്യവും വൈചിത്ര്യവും, മൗലികത, പദപ്രയോഗത്തിലെ സൂക്ഷ്മത, മനുഷ്യ സ്വഭാവ നിരീക്ഷണ വൈദഗ്ദ്ധ്യം, ഭാഷാലാളിത്യം തുടങ്ങിയ അനേകം ശ്ലാഘ്യഗുണങ്ങള്‍ വൈലോപ്പിള്ളി കവിതയില്‍ കാണാം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കളിയച്ഛനും മറ്റു പ്രധാന കവിതകളും”

Vendor Information