കണക്കിനെ പേടിക്കേണ്ട

120 96
Saikatham Books

വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിട്ടാണ് കണക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു വിഷയമാണ് കണക്ക്. അതിലെ രസങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മാത്രം. നൂറ്റമ്പതോളം ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ രചിച്ച പള്ളിയറ ശ്രീധരന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഈ പുസ്തകം കണക്കിനെ പേടിക്കേണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു.

1 in stock

Author: പള്ളിയറ ശ്രീധരൻ

വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിട്ടാണ് കണക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു വിഷയമാണ് കണക്ക്. അതിലെ രസങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മാത്രം. നൂറ്റമ്പതോളം ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ രചിച്ച പള്ളിയറ ശ്രീധരന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഈ പുസ്തകം കണക്കിനെ പേടിക്കേണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789389463255

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കണക്കിനെ പേടിക്കേണ്ട”

Vendor Information

  • Store Name: Saikatham Books
  • Vendor: Saikatham Books
  • Address:
  • No ratings found yet!