കനൽച്ചിലമ്പ്

120 96

പതിസ്നേഹത്തിന്റെയും അപത്യവാത്സല്യത്തിന്റെയും പാൽക്കുടം ശിരസ്സിലും മാറിലും പേറുന്നവൾ; ആസുരകശ്മലതയെ സംഹരിക്കുന്നവൾ. ഈ രണ്ടു സത്തകളുടെ സംയുക്തമാണ് സ്ത്രീ. അവളുടെ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിന്റെ യുഗമാണ് പുലരാൻ പോകുന്നത്. ആ നവയുഗത്തിന് പുഷ്പാഞ്ജലിയോടു കൂടിയ വരവേൽപായി ഈ സുകൃതി സുരഭിലമാകുന്നു; പ്രഭാപൂരിതമാകുന്നു.- ഡോ എം ലീലാവതി.

9 in stock

Author: പ്രഭാവര്‍മ്മ

പതിസ്നേഹത്തിന്റെയും അപത്യവാത്സല്യത്തിന്റെയും പാൽക്കുടം ശിരസ്സിലും മാറിലും പേറുന്നവൾ; ആസുരകശ്മലതയെ സംഹരിക്കുന്നവൾ. ഈ രണ്ടു സത്തകളുടെ സംയുക്തമാണ് സ്ത്രീ. അവളുടെ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിന്റെ യുഗമാണ് പുലരാൻ പോകുന്നത്. ആ നവയുഗത്തിന് പുഷ്പാഞ്ജലിയോടു കൂടിയ വരവേൽപായി ഈ സുകൃതി സുരഭിലമാകുന്നു; പ്രഭാപൂരിതമാകുന്നു.- ഡോ എം ലീലാവതി.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രഭാവര്‍മ്മ

ISBN

9788126477500

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കനൽച്ചിലമ്പ്”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 3.33 rating from 3 reviews