കണ്ടൽ ഇനങ്ങൾ

70 56
Green Books

കണ്ടല്‍ ശ്രേണികളുടെ വിവിധ ഇനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനഗ്രന്ഥമാണിത്.

Out stock

Out of stock

Author: കല്ലേന്‍ പൊക്കുടന്‍

കണ്ടല്‍ ശ്രേണികളുടെ വിവിധ ഇനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനഗ്രന്ഥമാണിത്. പ്രസവിക്കുന്ന കണ്ടല്‍ മരം തൊട്ട് നക്ഷത്രക്കണ്ടല്‍ വരെയുള്ള വിവിധയിനെ കണ്ടല്‍ശ്രേണികളെക്കുറിച്ച് പരിച്ചയപ്പെടുത്തുന്നു. കല്ലേന്‍ പൊക്കുടന്‍ എന്ന അധഃകൃതന്‍റെ പ്രകൃതിപരിജ്ഞാനത്തില്‍നിന്ന് അമൂല്യമായൊരു ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കണ്ടൽ ഇനങ്ങൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Green Books
  • Vendor: Green Books
  • Address:
  • No ratings found yet!