കണ്ടുപഠിച്ചാല്‍ കണക്ക് എളുപ്പം

120 96
Manorama Books

കണക്ക് പേടിസ്വപ്നമാണെന്നു കരുതുന്നവർക്ക് ഇനി അതൊരു രസകരമായ പഠനവിഷയമാകും. ഒരു കൂട്ടുകാരനെപ്പോലെ കുട്ടികൾ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ.

9 in stock

Author: മാധവൻ പള്ളത്തേരി

കണക്ക് പേടിസ്വപ്നമാണെന്നു കരുതുന്നവർക്ക് ഇനി അതൊരു രസകരമായ പഠനവിഷയമാകും. ഒരു കൂട്ടുകാരനെപ്പോലെ കുട്ടികൾ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ. ‘കാണാതെ പഠിക്കുന്ന‘തിന്റെ പതിന്മടങ്ങു ഫലം ചെയ്യും കണക്ക് കണ്ടു പഠിച്ചാൽ. കണക്കിന്റെ അടിത്തറ ശക്തമാക്കാനും പഠിച്ചതു മറക്കാതിരിക്കാനും ഒരു അപൂർവ പഠന സഹായി. എണ്ണം പഠിച്ചുതുടങ്ങുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കു മുതൽ, വിസ്തീർണവും വ്യാപ്തവും പൈത്തഗോറസ് സിദ്ധാന്തവും പഠിക്കുന്നവർക്കുവരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന ആശയങ്ങൾ ഇതിൽ കാണാം. ഒപ്പം, ചില ആക്റ്റിവിറ്റികളും പ്രോജക്റ്റുകളും കളികളുമുണ്ട്….

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കണ്ടുപഠിച്ചാല്‍ കണക്ക് എളുപ്പം”

Vendor Information

  • Store Name: Manorama Books
  • Vendor: Manorama Books
  • Address:
  • No ratings found yet!