കപ്പൽക്കാഴ്ചകൾ

50 40
Yes Press Books

ദീർഘകാലം വിവിധ കപ്പലുകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച  പി പി രവീന്ദ്രൻ നായരുടെ രണ്ടാമത് പുസ്തകം.

8 in stock

Author: പി പി രവീന്ദ്രൻ നായർ

ദീർഘകാലം വിവിധ കപ്പലുകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച  പി പി രവീന്ദ്രൻ നായരുടെ രണ്ടാമത് പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കപ്പൽക്കാഴ്ചകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Yes Press Books
  • Vendor: Yes Press Books
  • Address:
  • No ratings found yet!