കറുത്തവരുടെ കടല്‍

110 88

ആധുനിക കഥയുടെ ആരു റപ്പും കേവല നറേഷനില്‍നിന്നുള്ള കുതറലും കാല്പനികതാ ജടിലതയുടെ നിരാകരണവും ഈ കഥകളില്‍ മുദ്ര ചാര്‍ത്തുന്നു.

8 in stock

Author: സജിനി എസ്‌
ആധുനിക കഥയുടെ ആരു റപ്പും കേവല നറേഷനില്‍നിന്നുള്ള കുതറലും കാല്പനികതാ ജടിലതയുടെ നിരാകരണവും ഈ കഥകളില്‍ മുദ്ര ചാര്‍ത്തുന്നു.
Weight 10 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കറുത്തവരുടെ കടല്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!