കറുത്തപൊന്നിന്റെ കഥ

140 112

വാസ്‌കോഡഗാമയുടെ സന്ദര്‍ശനം മുതല്‍ പോര്‍ച്ചുഗീസ് ആധിപത്യംവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ പുനര്‍വായിക്കുന്ന കൃതി. കലാപവും ജീവിതവും ഇഴചേര്‍ന്ന ചരിത്രനിലങ്ങളിലേക്കുള്ള കാല്പനികമായ നോവല്‍യാത്ര.

Out stock

Out of stock

Author: അനുരാധ

വാസ്‌കോഡഗാമയുടെ സന്ദര്‍ശനം മുതല്‍ പോര്‍ച്ചുഗീസ് ആധിപത്യംവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ പുനര്‍വായിക്കുന്ന കൃതി. കലാപവും ജീവിതവും ഇഴചേര്‍ന്ന ചരിത്രനിലങ്ങളിലേക്കുള്ള കാല്പനികമായ നോവല്‍യാത്ര. ഒപ്പം കടല്‍ കടന്ന കറുത്തപൊന്നിന്റെ അറിയപ്പെടാത്ത ചരിത്രപഥങ്ങളും. അനുഭവങ്ങള്‍ക്ക് മിഴിവേകാന്‍ നമ്പൂതിരിയുടെ രേഖാചിത്രങ്ങളും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കറുത്തപൊന്നിന്റെ കഥ”

Vendor Information