കഥയില്ലാത്ത കഥകള്‍

50 40

ഈ കഥകള്‍ വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ലോകത്ത് നമ്മള്‍ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നുതോന്നും. കഥകള്‍ വായിച്ചുതീരുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ വാതിലില്‍ ഒരു മുട്ടു കേള്‍ക്കാം. വായനയുടെ ഏകാന്തതയെ ആ ശബ്ദം മുറിക്കുമ്പോള്‍ ഈ കഥാകാരന്‍ ഇനിയും കഥകള്‍ എഴുതട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂര്‍വ്വം പറഞ്ഞുപോകും.

Out stock

Out of stock

Author: ജെനിത് കാച്ചപ്പിള്ളി

ഈ കഥകള്‍ വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ലോകത്ത് നമ്മള്‍ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നുതോന്നും. കഥകള്‍ വായിച്ചുതീരുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ വാതിലില്‍ ഒരു മുട്ടു കേള്‍ക്കാം. വായനയുടെ ഏകാന്തതയെ ആ ശബ്ദം മുറിക്കുമ്പോള്‍ ഈ കഥാകാരന്‍ ഇനിയും കഥകള്‍ എഴുതട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂര്‍വ്വം പറഞ്ഞുപോകും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കഥയില്ലാത്ത കഥകള്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!