കയ്യൂർ

70 56
Mythri Books

കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ചോരകൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണ് കയ്യൂർ സംഭവം. ജോൺ എബ്രഹാം എന്ന സിനിമാ ഇതിഹാസത്തിന്റെ പ്രതിഭ തൊട്ടറിയാൻ കഴിയുന്ന ശക്തമായ രചനയാണിത്.

8 in stock

Author: ജോൺ എബ്രഹാം

കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ചോരകൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണ് കയ്യൂർ സംഭവം. കയ്യൂരിനെ മലയാള സിനിമയുടെ അവിസ്മരണീയ ഭാഗമാക്കാൻ ജോൺ എബ്രഹാം നടത്തിയ ശ്രമത്തിന്റെ ആദ്യപടിയായിരുന്നു കയ്യൂരിന്റെ തിരക്കഥാരചന. ജോൺ എബ്രഹാം എന്ന സിനിമാ ഇതിഹാസത്തിന്റെ പ്രതിഭ തൊട്ടറിയാൻ കഴിയുന്ന ശക്തമായ രചനയാണിത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കയ്യൂർ”

Vendor Information

  • Store Name: Mythri Books
  • Vendor: Mythri Books
  • Address:
  • No ratings found yet!