കേരളചരിത്രത്തിലെ പത്തു കള്ളക്കഥകള്‍

150 120

കേരളചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കള്ളക്കഥകളില്‍ പത്തെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു മാലയായി കോര്‍ത്ത് കൈരളിയുടെ കണ്ഠത്തില്‍ ചാര്‍ത്തുകയാണ് എന്ന കൃതിയിലൂടെ എം.ജി.എസ്.നാരായണന്‍.

Out stock

Out of stock

Author: എം.ജി.എസ്.നാരായണന്‍

കേരളചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കള്ളക്കഥകളില്‍ പത്തെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു മാലയായി കോര്‍ത്ത് കൈരളിയുടെ കണ്ഠത്തില്‍ ചാര്‍ത്തുകയാണ് എന്ന കൃതിയിലൂടെ എം.ജി.എസ്.നാരായണന്‍. കേരളം അറുപത് വര്‍ഷം പിന്നിടുമ്പോള്‍ നാളിതുവരെ നാം സത്യമെന്നുകരുതി വിശ്വസിച്ചുപോന്നിരുന്ന ചില കഥകളുടെ പൊള്ളത്തരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചെഴുത്ത് അനിവാര്യമാണെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഈ ഉദ്യമം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളചരിത്രത്തിലെ പത്തു കള്ളക്കഥകള്‍”

Vendor Information