കില്ലർ

399 319

കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ, ആഴങ്ങൾ, ഉന്മാദങ്ങൾ എന്നിവ അന്വേഷിക്കുന്ന സ്ത്രീത്വം നിറഞ്ഞ ഒരു നോവലാണ് കില്ലർ. ബ്രോഡ് മൂറിലെ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി സൈക്യാട്രിക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജീവപര്യന്തം അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ‘ടവർ ഹാംലെറ്റ്‌സ് കില്ലർ’ റിച്ചാർഡ് ഹെംഫീൽഡിന്റെ കൈയൊപ്പ് ഇപ്പോൾ നടന്ന രണ്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും ഉണ്ട്. പത്ത് വർഷം മുമ്പ്, ആറ് സ്ത്രീകളെയും എഴുത്തുകാരിയുടെ മുൻ കൂട്ടാളിയായ അലക്‌സിസ് കാസ്റ്റെൽസിനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ജീവപര്യന്തം അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന അവന്റെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുകയാണോ? ക്രൈം ഫിക്ഷനെ തികച്ചും പുതിയതും കൗതുകകരവുമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ, അവിശ്വസനീയമാംവിധം കഴിവുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്രൈം ത്രില്ലർ.

9 in stock

Author: ജൊഹാന ഗസ്‌താവ്‌സൺ

കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ, ആഴങ്ങൾ, ഉന്മാദങ്ങൾ എന്നിവ അന്വേഷിക്കുന്ന സ്ത്രീത്വം നിറഞ്ഞ ഒരു നോവലാണ് കില്ലർ. ബ്രോഡ് മൂറിലെ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി സൈക്യാട്രിക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജീവപര്യന്തം അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ‘ടവർ ഹാംലെറ്റ്‌സ് കില്ലർ’ റിച്ചാർഡ് ഹെംഫീൽഡിന്റെ കൈയൊപ്പ് ഇപ്പോൾ നടന്ന രണ്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും ഉണ്ട്. പത്ത് വർഷം മുമ്പ്, ആറ് സ്ത്രീകളെയും എഴുത്തുകാരിയുടെ മുൻ കൂട്ടാളിയായ അലക്‌സിസ് കാസ്റ്റെൽസിനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ജീവപര്യന്തം അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന അവന്റെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുകയാണോ? ക്രൈം ഫിക്ഷനെ തികച്ചും പുതിയതും കൗതുകകരവുമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ, അവിശ്വസനീയമാംവിധം കഴിവുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്രൈം ത്രില്ലർ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കില്ലർ”

Vendor Information