കോന്തല

50 40
Current Books

ഒരു പച്ചിലയുടെ പരകോടിയായ അദ്‌ഭുതങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഉത്തമരചന.

Out stock

Out of stock

Author: കല്‍പ്പറ്റ നാരായണന്‍

കാടുംപടലും കടുന്തുടിയും മണ്ണിന്റെ പലതരം തിണര്‍പ്പുകളും മണ്ണിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും അനശ്വരമായ കയറ്റിറക്കങ്ങളും ഒരു മാത്ര ഒന്നിച്ചു മുഴങ്ങുന്ന വയനാടിന്റെ ഏറ്റവും രഹസ്യമയമായ ജീവിതമാണ്‌ ഈ പുസ്‌തകത്തില്‍. ഒരു പച്ചിലയുടെ പരകോടിയായ അദ്‌ഭുതങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഉത്തമരചന.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കോന്തല”

Vendor Information

  • Store Name: Current Books
  • Vendor: Current Books
  • Address:
  • No ratings found yet!