കൂട്ടം തെറ്റിയ കാഴ്ചകൾ – അനുഭവം വിചാരം

170 136

അനുഭവങ്ങളുടെ വൈവിദ്ധ്യത്താൽ സമൃദ്ധമായ പുസ്തകം. ഉള്ളിൽ തൊടുന്ന ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ വായനക്കാരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കൃതി. തിരിഞ്ഞുനോക്കലിന്റെയും തെരഞ്ഞുപോകലിന്റെയും ഈ പുസ്തകം ഒരു കഥാകാരന്റെ അനുഭവ വിചാരങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ്.

10 in stock

Author: ജോണ്‍ സാമുവൽ

അനുഭവങ്ങളുടെ വൈവിദ്ധ്യത്താൽ സമൃദ്ധമായ പുസ്തകം. ഉള്ളിൽ തൊടുന്ന ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ വായനക്കാരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കൃതി. തിരിഞ്ഞുനോക്കലിന്റെയും തെരഞ്ഞുപോകലിന്റെയും ഈ പുസ്തകം ഒരു കഥാകാരന്റെ അനുഭവ വിചാരങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ്.

Weight 0.5 kg
ISBN

9387842606

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കൂട്ടം തെറ്റിയ കാഴ്ചകൾ – അനുഭവം വിചാരം”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!