കൃഷിപാഠം

550 440
Authentic Books

കൃഷിയുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെയും വർത്തമാനകാലത്തിലൂടെയും ഒരു ആധികാരിക പ്രയാണം.

Out stock

Out of stock

SKU: AUTHENTIC 16 Category: Tag:
Author: ആർ ഹേലി

കൗതുകകരമായ നുറുങ്ങുകളിലൂടെ കൃഷിരീതികളെ പരിചയപ്പെടുത്തൽ. കർഷകന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരമായേക്കാവുന്ന കാർഷിക വിപണിയിലെ നൂതന സ്പന്ദനങ്ങൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കൃഷിപാഠം”

Vendor Information

  • Store Name: Authentic Books
  • Vendor: Authentic Books
  • Address:
  • No ratings found yet!