കൃഷിയിലൂടെ ലക്ഷങ്ങള്‍ നേടാം

140 112
Manorama Books

വളരെ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ വലിയ ലാഭം നേടാൻ കഴിയുന്ന കൃഷിരീതികളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പുസ്തകം.

7 in stock

Author: സി ഹരിഹരന്‍

വളരെ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ വലിയ ലാഭം നേടാൻ കഴിയുന്ന കൃഷിരീതികളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പുസ്തകം. അടുക്കളത്തോട്ടം നിർമ്മിക്കുന്നവർ മുതൽ കൃഷിയെ ഒരു വ്യവസായമായി സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കുവരെ ഒരു പ്രചോദനവും മാർഗദർശിയും. വിളവും ലാഭവും വർധിപ്പിക്കാനുള്ള കൃഷിമികവ് നേടിയ ഒരു കർഷകന്റെ അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ….

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കൃഷിയിലൂടെ ലക്ഷങ്ങള്‍ നേടാം”

Vendor Information

  • Store Name: Manorama Books
  • Vendor: Manorama Books
  • Address:
  • No ratings found yet!