കൃഷ്ണ പക്ഷം

120 96

പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ എം കൃഷ്ണൻ നായരേ കുറിച്ചുള്ള മകൻ്റെ സ്‌മരണകൾ.അച്ഛനെന്ന വ്യക്തിയുടെ മനസികഘടനയിലേക്കും ആശയങ്ങളിലേക്കും മൂല്യസങ്കല്പങ്ങളിലേക്കും ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന രചന

2 in stock

Author: കെ ജയകുമാര്‍

പ്രമുഖ സംവിധായകനായി മാറിയ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപെട്ടു കിടക്കുന്നതിനാൽ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ടാകുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഓർമ്മപ്പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കൃഷ്ണ പക്ഷം”

Vendor Information