കൃഷ്‌ണപ്പരുന്ത്‌

150 120

യക്ഷി ഗന്ധര്‍വരക്ഷസ്സുകളെ ചൂണ്ടാണിവിരല്‍ ചൂണ്ടി വിറപ്പിച്ചവരാണ്‌ പുത്തൂര്‍ തറവാട്ടിലെ പുരുഷന്‍മാര്‍. പുത്തൂര്‍ തറവാട്ടിലെ ഓരോ തലമുറയും കടുത്ത ബ്രഹ്‌മചര്യമനുഷ്‌ഠിച്ച്‌ കൃഷ്‌ണപ്പരുന്തിനെ ആരാധനാമൂര്‍ത്തിയായി വരിച്ചു.

Out stock

Out of stock

Author: പി.വി.തമ്പി

യക്ഷി ഗന്ധര്‍വരക്ഷസ്സുകളെ ചൂണ്ടാണിവിരല്‍ ചൂണ്ടി വിറപ്പിച്ചവരാണ്‌ പുത്തൂര്‍ തറവാട്ടിലെ പുരുഷന്‍മാര്‍. പുത്തൂര്‍ തറവാട്ടിലെ ഓരോ തലമുറയും കടുത്ത ബ്രഹ്‌മചര്യമനുഷ്‌ഠിച്ച്‌ കൃഷ്‌ണപ്പരുന്തിനെ ആരാധനാമൂര്‍ത്തിയായി വരിച്ചു. ഓരോ പുരുഷനും കാരണവരില്‍നിന്ന്‌ മന്ത്രോപദേശം ഏറ്റുവാങ്ങി… പക്ഷേ, പപ്പുത്തമ്പിയില്‍നിന്ന്‌ മന്ത്രസിദ്ധി സ്വീകരിച്ച കുമാരന്‍തമ്പി വ്രതങ്ങള്‍ തെറ്റിച്ചു…..അരുതാത്തതു ചെയ്‌തു…..രക്ഷകനായ ഗരുഡന്‍ പ്രതികാരദാഹിയായി…..യക്ഷികളുടെ തേറ്റപ്പല്ലുകള്‍ കുമാരന്‍തമ്പിയുടെ ചോര കുടിക്കാന്‍ വെമ്പി….തറവാട്‌ യക്ഷി ഗന്ധര്‍വ രക്ഷസ്സുകളുടെ ശാപമേറ്റ്‌ കത്തിയെരിഞ്ഞു… വിചിത്രവും വിഹ്വലവുമായ ഒരു മാന്ത്രികലോകത്തിന്റെ ഇതിഹാസമാണ്‌ അസാധാരണമായ ഈ നോവല്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കൃഷ്‌ണപ്പരുന്ത്‌”

Vendor Information