ക്ഷേത്രരഹസ്യവും ദേവതകളും

100 80

ക്ഷേത്രങ്ങളും അവയുടെ ചരിത്രവും ദേവതകളും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുള്ള ഈ പുസ്തകത്തില്‍ പഠനവിധേയമാക്കുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളും ആരാധനയും, മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലെ നിധികുംഭങ്ങള്‍, ഭാരതീയദേവതാസങ്കല്പങ്ങള്‍ എന്നീ വിഷയങ്ങളെ ചരിത്രപരമായും മന:ശാസ്ത്രപരമായും അന്വേഷിക്കുന്ന കൃതി.

7 in stock

Author: സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി മഹരാജ്‌

ക്ഷേത്രങ്ങളും അവയുടെ ചരിത്രവും ദേവതകളും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുള്ള ഈ പുസ്തകത്തില്‍ പഠനവിധേയമാക്കുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളും ആരാധനയും, മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലെ നിധികുംഭങ്ങള്‍, ഭാരതീയദേവതാസങ്കല്പങ്ങള്‍ എന്നീ വിഷയങ്ങളെ ചരിത്രപരമായും മന:ശാസ്ത്രപരമായും അന്വേഷിക്കുന്ന കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ക്ഷേത്രരഹസ്യവും ദേവതകളും”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!