കുടവയറന്‍ കുറുക്കനും മത്തങ്ങാത്തോണിയും

115 92
Poorna Eram

വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന കുറുക്കന്‍ കഥകളുടെ സമാഹാരം

6 in stock

Author: സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം

കുറുക്കനെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ചു രസകരമായ കഥകളുടെ സമാഹാരം.ഇതിലുൾപ്പെടുന്ന ചില കഥകൾ നമ്മുടെ നാടോടിക്കഥകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു.കുട്ടികളെ രസിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകം.ഓരോ കഥയും വ്യത്യസ്ത അനുഭൂതി നൽകുന്നവയാണ്.

Weight 0.5 kg
ISBN

9788130022208

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുടവയറന്‍ കുറുക്കനും മത്തങ്ങാത്തോണിയും”

Vendor Information