കുരുക്ഷേത്രയുദ്ധകഥകൾ

65 52

പതിനെട്ടു ദിവസങ്ങളിലായി കുരുക്ഷേത്രത്തിൽവച്ചു നടന്ന ധർമ്മയുദ്ധത്തിന്റെ വിവരണം. കൗരവപക്ഷത്തെ പതിനൊന്ന് അക്ഷൗഹിണിപ്പടയും പാണ്ഡവപക്ഷത്തെ ഏഴ് അക്ഷൗഹിണിപ്പടയും നേർക്കുനേർ പൊരുതി മുന്നേറുമ്പോൾ വിജയശ്രീ ധർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗത്തുതന്നെയായിരുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ.സി.കെ.ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍

പതിനെട്ടു ദിവസങ്ങളിലായി കുരുക്ഷേത്രത്തിൽവച്ചു നടന്ന ധർമ്മയുദ്ധത്തിന്റെ വിവരണം. കൗരവപക്ഷത്തെ പതിനൊന്ന് അക്ഷൗഹിണിപ്പടയും പാണ്ഡവപക്ഷത്തെ ഏഴ് അക്ഷൗഹിണിപ്പടയും നേർക്കുനേർ പൊരുതി മുന്നേറുമ്പോൾ വിജയശ്രീ ധർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗത്തുതന്നെയായിരുന്നു. പാർത്ഥനും പാർത്ഥസാരഥിയായ കൃഷ്ണനും കുരുപാഞ്ചാലരും മഹാരഥികളായ രാജാക്കന്മാരും എല്ലാം പങ്കെടുത്ത ധർമ്മയുദ്ധത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ സംഭവപരമ്പരകൾ യുദ്ധത്തിന്റെ നിരർത്ഥകതയെക്കുറിച്ച് മാനവസമൂഹത്തിനു നൽകിയ വിലപ്പെട്ട പാഠംകൂടിയാണ്.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

ഡോ.സി.കെ.ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുരുക്ഷേത്രയുദ്ധകഥകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews