കുരുന്നോർമ്മകൾ

80 64

പ്രശസ്ത പോര്‍ച്ചുഗീസ് എഴുത്തുകാരനും നൊബേല്‍ സമ്മാനജേതാവുമായ ഷുസെ സരമാഗു തന്റെ ബാല്യകാലം ഓര്‍ത്തെടുക്കുകയാണിവിടെ. ബാല്യത്തിന്റെ കൗതുകങ്ങളും ഭാവനാവിലാസങ്ങളും ഒരു എഴുത്തുകാരനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നും ഒരു ആഖ്യാനകാരന് തന്റെ കുരുന്നോര്‍മ്മകളെ എത്ര സാര്‍ത്ഥകമായി അവതരിപ്പിക്കാനാകുമെന്നും ഈ സ്മരണകള്‍ തെളിയിക്കുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: ഷുസേ സരമാഗു

പ്രശസ്ത പോര്‍ച്ചുഗീസ് എഴുത്തുകാരനും നൊബേല്‍ സമ്മാനജേതാവുമായ ഷുസെ സരമാഗു തന്റെ ബാല്യകാലം ഓര്‍ത്തെടുക്കുകയാണിവിടെ. ബാല്യത്തിന്റെ കൗതുകങ്ങളും ഭാവനാവിലാസങ്ങളും ഒരു എഴുത്തുകാരനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നും ഒരു ആഖ്യാനകാരന് തന്റെ കുരുന്നോര്‍മ്മകളെ എത്ര സാര്‍ത്ഥകമായി അവതരിപ്പിക്കാനാകുമെന്നും ഈ സ്മരണകള്‍ തെളിയിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

ഷുസേ സരമാഗു

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുരുന്നോർമ്മകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews