കുസൃതി നിറഞ്ഞ കണക്കുകൾ

60 48
Saikatham Books

കണക്ക് ഒരു അത്ഭുതപ്രപഞ്ചമാണ്. രസകരമായ കഥകളും, കടംകഥകളും, കളികളും, പസിലുകളും നിറഞ്ഞ അത്ഭുത പ്രപഞ്ചം, പക്ഷേ കണക്ക് രസകരമാകണമെങ്കില്‍ ഇവയെ പരിചയപ്പെടണം. നൂറിലേറെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഗണിതം പാല്‍പ്പായസമാക്കുന്ന പള്ളിയറ ശ്രീധരന്റെ ഈ പുസ്തകം കണക്കിനെ വെറുക്കുന്നവരെപോലും ആകര്‍ഷിക്കും.

Out stock

Out of stock

Author: പള്ളിയറ ശ്രീധരൻ

കണക്ക് ഒരു അത്ഭുതപ്രപഞ്ചമാണ്. രസകരമായ കഥകളും, കടംകഥകളും, കളികളും, പസിലുകളും നിറഞ്ഞ അത്ഭുത പ്രപഞ്ചം, പക്ഷേ കണക്ക് രസകരമാകണമെങ്കില്‍ ഇവയെ പരിചയപ്പെടണം. നൂറിലേറെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഗണിതം പാല്‍പ്പായസമാക്കുന്ന പള്ളിയറ ശ്രീധരന്റെ ഈ പുസ്തകം കണക്കിനെ വെറുക്കുന്നവരെപോലും ആകര്‍ഷിക്കും.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789382909880

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുസൃതി നിറഞ്ഞ കണക്കുകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Saikatham Books
  • Vendor: Saikatham Books
  • Address:
  • No ratings found yet!