ലളിതം

180 144
Don Books

കെ പി എസ് സി ലളിത.അഞ്ഞൂറ്റിയമ്പതിലധികം വേഷപ്പകർച്ചകളാൽ മലയാളിയുടെ ആസ്വാദനത്തെ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ മഹാനടിയെ സിനിമയിലും സാഹിത്യത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലുമുള്ള പ്രമുഖർ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.വിഖ്യാത സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മുതൽ ജയകുമാർവരെയുള്ളവരുടെ ഓർമ്മകൾ,മികവുറ്റ പഠനങ്ങൾ.ഒപ്പം സ്വന്തം കഥാപാത്രങ്ങളെയും ജീവിതപരിസരങ്ങളെയും നിരീക്ഷിക്കുന്ന കെപിഎസ് സി ലളിതയുടെ അപൂർവ അനുഭവവും.

9 in stock

Author: രമേഷ് പുതിയമഠം

കെ പി എസ് സി ലളിത.അഞ്ഞൂറ്റിയമ്പതിലധികം വേഷപ്പകർച്ചകളാൽ മലയാളിയുടെ ആസ്വാദനത്തെ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ മഹാനടിയെ സിനിമയിലും സാഹിത്യത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലുമുള്ള പ്രമുഖർ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.വിഖ്യാത സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മുതൽ ജയകുമാർവരെയുള്ളവരുടെ ഓർമ്മകൾ,മികവുറ്റ പഠനങ്ങൾ.ഒപ്പം സ്വന്തം കഥാപാത്രങ്ങളെയും ജീവിതപരിസരങ്ങളെയും നിരീക്ഷിക്കുന്ന കെപിഎസ് സി ലളിതയുടെ അപൂർവ അനുഭവവും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ലളിതം”

Vendor Information

  • Store Name: Don Books
  • Vendor: Don Books
  • Address:
  • No ratings found yet!