ലൈബ്രേറിയന്റെ മരണം

170 136
Kairali Books

ഡയാന എന്ന ഡിക്ടറ്റീവ് നോവലിസ്റ്റിലൂടെ ലൈബ്രേറിയന്റെ മരണത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ദുരൂഹതകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന നോവൽ.  സസ്‌പെൻസ് നിറഞ്ഞ ആഖ്യാന പാടവവും ദൃശ്യമനോഹാരിത നൽകുന്ന വാങ്മയചിത്രങ്ങളിലൂടെയുള്ള പശ്ചാത്തല വിവരണവും ഈ നോവലിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു.  വായനക്കാർക്ക് പുതിയൊരു ത്രില്ലർ അനുഭവം പകരുന്ന കൃതി.

15 in stock

Author: അരുൺകുമാർ പി ആർ

ഡയാന എന്ന ഡിക്ടറ്റീവ് നോവലിസ്റ്റിലൂടെ ലൈബ്രേറിയന്റെ മരണത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ദുരൂഹതകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന നോവൽ.  സസ്‌പെൻസ് നിറഞ്ഞ ആഖ്യാന പാടവവും ദൃശ്യമനോഹാരിത നൽകുന്ന വാങ്മയചിത്രങ്ങളിലൂടെയുള്ള പശ്ചാത്തല വിവരണവും ഈ നോവലിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു.  വായനക്കാർക്ക് പുതിയൊരു ത്രില്ലർ അനുഭവം പകരുന്ന കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ലൈബ്രേറിയന്റെ മരണം”

Vendor Information

  • Store Name: Kairali Books
  • Vendor: Kairali Books
  • Address:
  • No ratings found yet!