ലോകോത്തര കഥകള്‍ -ഹെര്‍മന്‍ വെല്‍വില്‍

120 96

കടലിന്റെ കഥപറഞ്ഞ് വായനക്കാരന്റെ മനസ്സില്‍ കുടിയേറിയ ഹെര്‍മന്‍ വെല്‍വിലിന്റെ കഥകളെല്ലാം തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ നേര്‍കാഴ്ചകളാണ്. വ്യത്യസ്തമായ വായനാനുഭവം പകരുന്ന അഞ്ച് കഥകളുടെ മികച്ച പരിഭാഷ. പ്രൊഫ. എം.ജി.ചന്ദ്രശേഖരന്‍നായര്‍

10 in stock

Author: സെർവാന്റീസ് / വറുഗീസ് മള്ളാത്ത്

കടലിന്റെ കഥപറഞ്ഞ് വായനക്കാരന്റെ മനസ്സില്‍ കുടിയേറിയ ഹെര്‍മന്‍ വെല്‍വിലിന്റെ കഥകളെല്ലാം തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ നേര്‍കാഴ്ചകളാണ്. വ്യത്യസ്തമായ വായനാനുഭവം പകരുന്ന അഞ്ച് കഥകളുടെ മികച്ച പരിഭാഷ. പ്രൊഫ. എം.ജി.ചന്ദ്രശേഖരന്‍നായര്‍

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ലോകോത്തര കഥകള്‍ -ഹെര്‍മന്‍ വെല്‍വില്‍”

Vendor Information