ലൗ ജിഹാദ്

230 184
Yes Press Books

മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെയും മലബാറിലെയും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ജീവിതം പ്രമേയമാക്കിയ നോവൽ.ഇരുപ്രദേശങ്ങളിലെയും ഭാഷയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും വ്യത്യസ്തതകൾ ഇവിടെ ആവിഷ്‌ക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.അതിനൊക്കെ പുറമെ ജാതിമങ്ങൾക്കപ്പുറം മനുഷ്യനന്മയെ ഈ കൃതി ഉദ്‌ഘോഷിക്കുന്നു.

10 in stock

Author: എൻ എ പരീത്

മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെയും മലബാറിലെയും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ജീവിതം പ്രമേയമാക്കിയ നോവൽ.ഇരുപ്രദേശങ്ങളിലെയും ഭാഷയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും വ്യത്യസ്തതകൾ ഇവിടെ ആവിഷ്‌ക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.അതിനൊക്കെ പുറമെ ജാതിമങ്ങൾക്കപ്പുറം മനുഷ്യനന്മയെ ഈ കൃതി ഉദ്‌ഘോഷിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ലൗ ജിഹാദ്”

Vendor Information

  • Store Name: Yes Press Books
  • Vendor: Yes Press Books
  • Address:
  • No ratings found yet!