എം.ടി. ദ എഡിറ്റര്‍

125 100

എം.ടി. വാസുദേവന്‍ നായരുടെ പ്രധാന കര്‍മ്മ മണ്ഡലമായ പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തെ ആദ്യമായി വിലയിരുത്തുന്നു. എല്ലാ തലമുറയിലും പെട്ട എഴുത്തുകാരുടെ എം.ടി.യിലേക്കുള്ള യാത്ര ചിത്രകാരന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയില്‍ രേഖാചിത്രങ്ങളായി എം.ടി.പുനര്‍ജനിക്കുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: പ്രസാദ്‌ ജെ. ആർ

എം.ടി. വാസുദേവന്‍ നായരുടെ പ്രധാന കര്‍മ്മ മണ്ഡലമായ പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തെ ആദ്യമായി വിലയിരുത്തുന്നു. എല്ലാ തലമുറയിലും പെട്ട എഴുത്തുകാരുടെ എം.ടി.യിലേക്കുള്ള യാത്ര ചിത്രകാരന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയില്‍ രേഖാചിത്രങ്ങളായി എം.ടി.പുനര്‍ജനിക്കുന്നു. സാഹിത്യ പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തെ സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായി സമീപിച്ച എം.ടി.യുടെ കാലം സാംസ്‌കാരിക മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരേടാണ്. ഈ തിളക്കമാര്‍ന്ന മൂഹൂര്‍ത്തങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഇവിടെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നു.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാദ്‌ ജെ. ആർ

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എം.ടി. ദ എഡിറ്റര്‍”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews