മാജിക് സ്‌കൂള്‍ ബസ്‌

90 72

ഒരു ദിവസം സ്‌കൂളിലെത്തിയ മാജക് സ്‌കൂള്‍ ബസ്സിലെ കലാകാരന്മാര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൗതുകകരമായ ജാലവിദ്യകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള മത്സരങ്ങള്‍… സ്‌കൂളിലെ പൂക്കുട്ടി, താമര, പ്യാരി തുടങ്ങിയവരുടെ സംഭവബഹുലമായ സ്‌കൂള്‍ ദിവസങ്ങള്‍…

10 in stock

Author: ഉണ്ണി അമ്മയമ്പലം

ഒരു ദിവസം സ്‌കൂളിലെത്തിയ മാജക് സ്‌കൂള്‍ ബസ്സിലെ കലാകാരന്മാര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൗതുകകരമായ ജാലവിദ്യകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള മത്സരങ്ങള്‍… സ്‌കൂളിലെ പൂക്കുട്ടി, താമര, പ്യാരി തുടങ്ങിയവരുടെ സംഭവബഹുലമായ സ്‌കൂള്‍ ദിവസങ്ങള്‍…

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

ഉണ്ണി അമ്മയമ്പലം

പ്രസാധകർ

മാതൃഭൂമി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മാജിക് സ്‌കൂള്‍ ബസ്‌”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!