മധുരം നിന്റെ ജീവിതം

60 48

ബൈബിള്‍ പാഠങ്ങളിലൂടെയും പുതിയ ഉള്‍ക്കാഴ്ചകളിലൂടെയും വിശുദ്ധ മേരിയെ അന്വേഷിച്ചറിയുന്ന പുസ്തകം. ബൈബിള്‍വായനയുടെ തീവ്രമായ  സ്വാനുഭവങ്ങള്‍ പകര്‍ന്ന് പുതിയ വിജ്ഞാനശാഖയായ ‘മേരിയോളജി’യെപ്പറ്റി മലയാളത്തില്‍ സംവാദത്തിന് തിരിതെളിക്കുകകൂടിയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ കെ. പി. അപ്പന്‍.

Out stock

Out of stock

Author: കെ.പി.അപ്പൻ

ബൈബിള്‍ പാഠങ്ങളിലൂടെയും പുതിയ ഉള്‍ക്കാഴ്ചകളിലൂടെയും വിശുദ്ധ മേരിയെ അന്വേഷിച്ചറിയുന്ന പുസ്തകം. ബൈബിള്‍വായനയുടെ തീവ്രമായ  സ്വാനുഭവങ്ങള്‍ പകര്‍ന്ന് പുതിയ വിജ്ഞാനശാഖയായ ‘മേരിയോളജി’യെപ്പറ്റി മലയാളത്തില്‍ സംവാദത്തിന് തിരിതെളിക്കുകകൂടിയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ കെ. പി. അപ്പന്‍.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

കെ.പി.അപ്പൻ

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മധുരം നിന്റെ ജീവിതം”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews