മധ്യേയിങ്ങനെ

100 80

കഥാകൃത്ത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്റെ കഥപോലെ ആഴമാര്‍ന്ന വൈയക്തികസ്മരണകള്‍, അനുഭവക്കുറിപ്പുകള്‍, നിരീക്ഷണങ്ങള്‍. ആറുപുതിയ കുറിപ്പുകള്‍ ചേര്‍ത്ത മൂന്നാം പതിപ്പ്.

8 in stock

Author: സുബാഷ് ചന്ദ്രൻ

കഥാകൃത്ത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്റെ കഥപോലെ ആഴമാര്‍ന്ന വൈയക്തികസ്മരണകള്‍, അനുഭവക്കുറിപ്പുകള്‍, നിരീക്ഷണങ്ങള്‍. ആറുപുതിയ കുറിപ്പുകള്‍ ചേര്‍ത്ത മൂന്നാം പതിപ്പ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മധ്യേയിങ്ങനെ”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!