മക്കളെ നേര്‍ വഴി നടത്താന്‍

130 104

വഴിതെറ്റലുകളുടെ വിളയാട്ടങ്ങളിൽനിന്ന് നേരായ വഴികളിലെ പ്രതീക്ഷകള്ക്ക് മനസ്സുകൊടുക്കാന് മാതാപിതാക്കളെയും പുതുതലമുറയെയും ഓര്മ്മിപ്പിക്കികയാണ് മുരളീധരന്‍ മുല്ലമറ്റം.

9 in stock

Author: മുരളീധരന്‍ മുല്ലമറ്റം

വഴിതെറ്റലുകളുടെ വിളയാട്ടങ്ങളിൽനിന്ന് നേരായ വഴികളിലെ പ്രതീക്ഷകള്ക്ക് മനസ്സുകൊടുക്കാന് മാതാപിതാക്കളെയും പുതുതലമുറയെയും ഓര്മ്മിപ്പിക്കികയാണ് മുരളീധരന്‍ മുല്ലമറ്റം. കാലഘട്ടത്തിന് ദുഷ്പ്രവണതകളെ തട്ടിമാറ്റാന് ഉതകുന്ന നേര്‍ വെളിച്ചങ്ങളാണ് മക്കളെ നേര്‍ വഴി നടത്താന്‍ എന്ന ഉത്തമഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

മുരളീധരന്‍ മുല്ലമറ്റം

പ്രസാധകർ

പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മക്കളെ നേര്‍ വഴി നടത്താന്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!