മലബാർ എക്സ്പ്രസ്സ്

80 64

പുതിയ കാലത്തെ സാക്ഷിനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് ശിഹാബ് ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള മലബാര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്സില്‍ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. വിശപ്പിന്റെ സൗന്ദര്യം ഹിംസയോട് ചേര്‍ന്നാണ് നില്ക്കുന്നതെന്ന് ഈ രചനകള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: ശിഹാബുദ്ദീന്‍ പൊയ്ത്തുംകടവ്

പുതിയ കാലത്തെ സാക്ഷിനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് ശിഹാബ് ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള മലബാര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്സില്‍ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. വിശപ്പിന്റെ സൗന്ദര്യം ഹിംസയോട് ചേര്‍ന്നാണ് നില്ക്കുന്നതെന്ന് ഈ രചനകള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മലബാർ എക്സ്പ്രസ്സ്”

Vendor Information