മലയാളത്തിലെ പരിസ്ഥിതികഥകള്‍

225 180

പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനുമായുള്ള പാരസ്​പര്യത്തിലേക്കു വഴിവെട്ടുന്ന ഇരുപതു കഥകളുടെ സമാഹാരം.

9 in stock

Author: അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട്

പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനുമായുള്ള പാരസ്​പര്യത്തിലേക്കു വഴിവെട്ടുന്ന ഇരുപതു കഥകളുടെ സമാഹാരം. പ്രകൃതിയുമായുള്ള പൊക്കിള്‍ക്കൊടിബന്ധം മറന്ന്, ഭൂമി തനിക്കുമാത്രമാണെന്നു കരുതുന്ന മനുഷ്യന്റെ മാരകമായ അഹങ്കാരത്തിനെതിരായുള്ള താക്കീതുകൂടിയാകുന്നു പ്രശസ്ത കഥാകൃത്ത് അംബികാസുതന്‍ മാങ്ങാട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ കഥകള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മലയാളത്തിലെ പരിസ്ഥിതികഥകള്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!